Skip to main content

Verzorging

Persoonlijke zorg met eerbied en piëteit

Elke overledene heeft recht op een laatste verzorging met eerbied en piëteit. Vaak betekent deze rite een goede en dankbare afsluiting voor de naasten.

Wellicht wilt u helpen bij deze laatste verzorging? Met begrip en ervaring steunen wij familieleden die deze persoonlijke zorg samen met ons willen uitvoeren.