Afscheid nemen in deze tijd

De restricties door de overheid opgelegd worden voorzichtig versoepeld. Het absolute getal van 100
personen bij een uitvaart kan, mits de anderhalve meter afstand gegarandeerd is, worden losgelaten.

Het is een goed teken dat de coronamaatregelen versoepelen, maar corona is nog niet
verslagen. Er blijven mutanten opduiken waarvan het maar de vraag is, hoe goed de nu
gebruikte vaccins ertegen beschermen. Kortom: het is en blijft belangrijk om de basisregels –
afstand houden, handen wassen, laten testen en waar nodig een mondkapje te dragen vast te
houden.

Afscheid nemen van een dierbare is moeilijk. Soms is het naderend afscheid te verwachten maar
komt de dood toch sneller als gedacht. Een ander overlijden kan zo abrupt zijn. Het verlies is vaak niet
te bevatten.

Er dient veel geregeld te worden. Wat kan er en wat mag er zijn vragen die bij de nabestaanden en
ook bij de uitvaarverzorger opkomen.

Er zijn perspectieven om het laatste afscheid ven een dierbare ingetogen of juist heel uitgebreid te
gedenken te gedenken.

Livestream, een fotograaf, filmopnames: veel wordt er aangebodene en is mogelijk. Afhankelijk van
de situatie of afscheid. De uitvaartverzorger kan met u persoonlijk, professioneel en piëteitsvol de
wensen en mogelijkheden bespreken, zodat u met een glimlach op het afscheid terug kan kijken.