Afscheid nemen in deze tijd

Afscheid nemen van  een dierbare is  moeilijk. Soms is het naderend afscheid  te verwachten maar komt de dood toch sneller als gedacht. Een ander overlijden kan zo abrupt zijn.  Het verlies  is vaak niet te bevatten.

Er dient veel  geregeld te worden.  Wat kan er en wat mag er zijn  vragen die bij de nabestaanden en ook bij de uitvaarverzorger opkomen.

Er zijn perspectieven om het  laatste afscheid ven een dierbare ingetogen of juist heel uitgebreid  te gedenken  te gedenken.

Livestream, een fotograaf , filmopnames:  veel wordt er aangebodene  en er is mogelijk. Afhankelijk  van de situatie of   afscheid. De uitvaartverzorger kan met u de wensen en mogelijkheden bespreken, zodat  u met een glimlach op jet afscheid terug kan kijken.