Respectvol afscheid in tijden van het Coronavirus.

Het Coronavirus COVID-19 werd in december 2019 vastgesteld in China. De eerste landen buiten China waren Thailand, Japan en Zuid-Korea en zo verspreidde het virus zich wereldwijd, totdat op 28 februari 2020 in Nederland de eerste besmetting was vastgesteld.

Vanaf dat moment gingen de alarmbellen rinkelen. Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (het RIVM) en het kabinet werden en worden er maatregelen genomen, die verstrekkende te gevolgen hebben.

Ook binnen de uitvaartbranche zijn maatregelen noodzakelijk. De berichtgeving van het RIVM wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden en doorgevoerd in ons werk.

Wanneer een persoon is overleden aan het Coronavirus, dan kunt u contact opnemen met de uitvaartondernemer van uw keuze. De uitvaartleider zal in het eerste telefonisch contact verder ingaan op de vernieuwde maatregelen rondom het virus.

De kwaliteit van dienstverlening aan de nabestaanden staat voorop, met inachtneming van de gezondheid van de families en het personeel.

Persoonlijk contact blijft belangrijk. Met uitleg, overleg en brainstormend werken we in kleine stapjes toe naar het afscheid in deze bijzondere periode.

Graag zetten we de richtlijnen van het RIVM richtlijnen voor uw op een rijtje:

  • Tot 1 april 2020 mogen de uitvaartplechtigheden uit maximaal 30 personen bestaan.
  • Condoleancebezoeken mogen met maximaal zes personen tegelijkertijd.
  • Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

niet alleen uw uitvaartverzorger zal aandacht vragen voor de RIVM-richtlijnen. Ook crematoria en begraafplaatsen zullen toezien op de naleving daarvan.

Wij beseffen dat niets waardevoller is dan elkaar steun te betuigen bij het verlies van een dierbare.
Omdat handen schudden op dit moment niet mogelijk is zijn evenwel andere opties, bijvoorbeeld: de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven.

Als u op afstand een dienst mag bijwonen kunnen we, in overleg met de familie, diverse mogelijkheden bieden:
video-opname, geluidsopname en online-video-streaming.

Wij wensen iedereen vooral gezondheid, sterkte en wijsheid toe nu, in de nabije en verdere toekomst.